/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 349.072

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.048

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 84.436

- Toplam Talep Sayısı ............ : 103.176

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.701
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.359

- Almanya ............: 2.523

- Amerika .............: 2.267

- Çin ....................: 221.577

- Hindistan ............: 1.440

- Ingiltere ..............: 710

- Pakistan .............: 576

- Rusya .................: 478