/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 346.072

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.003

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 82.089

- Toplam Talep Sayısı ............ : 100.781

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.155
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 106.601

- Almanya ............: 2.517

- Amerika .............: 2.187

- Çin ....................: 219.646

- Hindistan ............: 1.374

- Ingiltere ..............: 705

- Pakistan .............: 570

- Rusya .................: 468