/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 347.145

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.037

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 83.002

- Toplam Talep Sayısı ............ : 101.729

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.449
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 106.956

- Almanya ............: 2.521

- Amerika .............: 2.239

- Çin ....................: 220.185

- Hindistan ............: 1.381

- Ingiltere ..............: 709

- Pakistan .............: 574

- Rusya .................: 475