/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 349.666

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.056

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 85.074

- Toplam Talep Sayısı ............ : 103.827

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.791
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.499

- Almanya ............: 2.525

- Amerika .............: 2.282

- Çin ....................: 221.984

- Hindistan ............: 1.455

- Ingiltere ..............: 710

- Pakistan .............: 577

- Rusya .................: 478