/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 347.826

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.039

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 83.286

- Toplam Talep Sayısı ............ : 102.017

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.534
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.088

- Almanya ............: 2.521

- Amerika .............: 2.248

- Çin ....................: 220.704

- Hindistan ............: 1.388

- Ingiltere ..............: 709

- Pakistan .............: 576

- Rusya .................: 476