/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 346.461

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.037

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 82.449

- Toplam Talep Sayısı ............ : 101.177

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.322
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 106.708

- Almanya ............: 2.518

- Amerika .............: 2.210

- Çin ....................: 219.828

- Hindistan ............: 1.374

- Ingiltere ..............: 706

- Pakistan .............: 571

- Rusya .................: 469